Haram mala zekât düşer mi veya zekât borcumuz haram maldan verilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kişinin elinde bulunan haram yollarla kazanılmış malların zekâtı verilmez. Eğer kişinin kazancının tamamı faiz kazancı veya kumarhane işletmesi gibi haram yoldan ise, bu kişinin elindeki mallar nisap miktarını geçmiş olsa bile, bu mallardan zekât verilmez.

Ancak kişinin elinde haram yollardan kazandığı malların yanında helal yollardan kazandığı mallar da varsa ve bu ikinci sınıf mallar nisap miktarını geçiyorsa, sadece bunların zekâtını verir.

Fakat erkeklerin taktığı altın takılarla, evde bulunan altın veya gümüş kap ve eşyaların kullanılması haram olmakla birlikte, bunların zekâtının verilmesi gerekir.

Haram mala zekât düşmediği gibi, zekât borcumuzu da haram maldan veremeyiz. Çünkü Allah temizdir ve ancak temiz olan şeyi kabul eder.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

28|41|Biz onları, ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım göremeyeceklerdir.
Sura 28