Hayız müddeti içerisinde araya temizlik girerse ne yapmalı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu soruyu şu şekilde de düşünebiliriz: İki kan arasına giren temizlik hâlinde ne yapılmalıdır?

İmam Ebû Yûsuf hazretlerinin kavli üzere hareket edilmelidir. Şöyle ki hayız müddeti başladıktan sonraki temizlik günleri, toplamda 10 günü geçmemek kaydıyla hayza ara verdirmez, hayzı kesmez. Mesela üç gün kan görüp üç gün temizlik yaşayan sonra da 4 gün kan gören kadın için bu 10 günün hepsi hayızdır. Evet, temizlik günleri hayız günlerini kesmeyeceğinden iki kan arasına giren temizlik günleri de (âdet günleri+temizlik günleri= 10 günü geçmemek kaydıyla) âdet günlerinden sayılır.

Fakat toplamda 10’u geçiyorsa şöyle hesaplanır: Mesela 5 gün kan, 4 gün temizlik, 3 gün tekrar kan gördü ise 5+4+3=12 olur. Bu 12 günün 5’i âdet, geri kalanı temizliktir. Dolayısıyla en son görülen üç günlük kan, âdet değil özür kanı sayılır.

Nitekim hem soran için hem de sorulan için daha kolay olduğundan ve dinde de kolaylık esas bulunduğundan bu görüş kabul edilmiş ve fetvalar buna göre verilmiştir.[1]


[1] İbn Âbidîn, Haşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 1/290.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|21|Onu satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel bir yer hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu." İşte bu şekilde biz Yûsuf'a yeryüzünde imkân verip o toprağa yerleştirdik ki, ona olayların/haberlerin yorumunu öğretelim. Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar.
Sura 12