Henüz mehrini almamış kadının bundan zekât vermesi gerekir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Her ne kadar kadın nikah akdiyle birlikte mehir almaya hak kazanmış olsa bile, bu malı kocasından almadıkça onun bu mülkiyeti noksan bir mülkiyettir. Çünkü mal henüz kadının eline geçmemiştir. Bunun için bir kadının mehrini teslim alıncaya kadar, bu maldan zekât vermesi farz değildir. Mehri teslim aldığında da bu malın geçmiş yıllara ait zekâtını vermesi gerekmez.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|26|Akrabaya hakkını ver! Çaresize, yolda kalana da. Fakat saçıp savurma!
Sura 17