Her yerde Kuran dinlenebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur’ân okunan mekân önemlidir. Nitekim mescitte okunan Kur’ân mekânın şerefinden dolayı daha sevablı olduğu gibi hamam ve tuvalet gibi temiz olmayan yerlerde Kur’ân okumak ise mekruhtur. Gaflet içinde Kur’ân okumanın gafleti arttıracağına dair, hassasiyet edalı beyanlarda bulunan âlimlerimiz de olmuştur. Dolayısıyla Rabbiyle baş başa kalabilmek için mümkün olduğu kadar sükûnetin hâkim olduğu yerlerde ve insanlardan tenha mekânlarda Kur’ân okunmalıdır. Tabii bununla birlikte hüsn-ü misal olma ve teşvik etme maksadıyla insanların bulunduğu yerlerde de Kur’ân okunup dinlenebilir. Hatta arabayla yolda giderken farklı şeylerle veya boşuna vakit geçirmektense Kur’ân dinlemek çok yerinde olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

24|10|Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı neylerdiniz! Ve hiç kuşku yok, Allah Tevvâb'dır, Hakîm'dir.
Sura 24