Herhangi bir namazı bir rekât fazla kılmamız halinde ne yapılması gerekir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Eğer son oturuşu terk eder ve ayağa kalkarsa, hüküm aşağıdaki gibi olur: “Namazın farz olan son oturuşu yapmayarak sehven fazla rekâta kalkmış olan kimse tamamen kalkmış olsa da o rekâtı eğer ruku ve secde ile tamamlamadıysa hemen oturur, tahıyyatı okur ve farzı geciktirmiş olduğundan dolayı sehiv secdesi yapar. Bunda farz ile nafile birdir. Eğer ayaktayken hatırlasa veya hatırlamasa da yani bilerek veya bilmeyerek rüku ve secdesiyle rekatı tamamlarsa farzı nafileye dönüşmüş olur, namazı tekrar kılması gerekir.” (Nimetü’l İslam, Mehmed Zihni Efendi)

Eğer sorudan kastınız son oturuşu yaptıktan sonra fazla rekâta kalkması ise hüküm aşağıdaki gibi olur:

“Son oturuşu yaptıktan sonra rukuyu yapmış bile olsa hemen oturup tahiyyatı okumadan selam verir. Çünkü bir rekâttan daha azı terk olunabilir. Ayakta iken selam verse dahi olur ama sünneti yerine getirmemiş olur. Çünkü sünnet olan oturarak selam vermektir. Eğer dördüncü rekâtta oturup sonra sehven kalkan kimse ruku ve secdesiyle bir rekat kılarsa bu farz olan dört rekatı iptal etmez. Bu kimse fazladan kılmış olduğu bu rekata bir rekat daha ilave eder ve iki rekat nafile kılmış olur. Fakat bu kimse vacip olan selamı tehir ettiği için ister ayaktayken hemen oturmuş olsun isterse fazladan iki rekât okuyarak oturmuş olsun, sehiv secdesini yapar. Bu iki rekât nafile namaz, vaktin son sünneti yerine geçmez.” (Nimetü’l İslam, Mehmed Zihni Efendi)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|113|Yemin olsun ki, onlara içlerinden bir resul geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine, onlar zulümlerine devam edip dururken azap kendilerini yakaladı.
Sura 16