Heykel satıp, para kazanma caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Dinen haram olan bir şeyin yapılması haram olduğu gibi onun alınıp satılma yoluyla ticaretinin yapılması da haramdır. Allah Rasulü (s.a.s.)’nün heykel ticareti konusunda sarih bir beyanı olmamakla beraber, içki ve faiz konusunda buyurdukları sözlerden hareketle bir hükme varabiliriz. Mesela içkiyi içene, taşıyana… faizin sahibine, katibine, şahidine.. lanet edilmesi gibi. Bu açıdan içki, faiz gibi haram olma mevzuunda aynı çizgide birleşen heykel ticaretinin yapılması tıpkı içki ticareti yapılması ölçüsünde haramdır.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

47|9|Bu böyledir; çünkü onlar Allah'ın indirdiğini tiksindirici bulmuşlardır, Allah da onların tüm amellerini boşa çıkarmıştır.
Sura 47