Homoseksüellere dinimizin yaklaşımı nasıldır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Homoseksüellere dinimizin yaklaşımı nasıldır. Günümüzde nasıl bir bakışa sahip olmamız ve ne şekilde dile getirmemiz gerekir. Galiba bir yerde Halife efendilerimizin birisinin böyle birini sürgüne gönderdiğinden bahsediliyor. Bir ortamda bunu dile getirince reaksiyona sebep oldu. Toplumda onların da bir hakkı olduğuna dair özgürlükler bağlamına konu taşınıyor. Ama bir taraftan da nesillerimizi bundan korumak gerekiyor.

Dinimiz fıtrat dinidir. Fıtrata ters şeyleri reddeder. Eşcinsellik fıtriliğe terstir. Fıtratta, cinsler karşılıklı olarak birbirlerine ilgi duyarlar ve evlenirler. nesil de böyle bir ilişkiden devam eder. bunun aksi, hem fıtrata terstir, hem de toplumu temelinden sarsacak bir hastalıktır.. Bu yüzden dinimiz bu çirkin duruma karşı sert tedbir almıştır. Lut aleyhisselamın geldiği kavmin battığı bataklık, eşcinsellik bataklığıydı ve helak oldu. Kur’an, bize bu kavmin akıbetini hatırlatır ve ikaz eder.. Eşcinselliğin kesin bir cezası yoktur, ihtilaflı bir meseledir bu yüzden dönemin yönetimleri tarafından çeşitli cezalar uygulanmıştır. Kaldı ki bu ahlaksızlık bütün dinler tarafından reddedilmiştir.

Toplumu, ahlakı, aileyi ve fıtratı yıkan hiç bir şey özgürlük diye algılanamaz.. Başkasının çirkin özgürlükleri yüzünden bir milletin temelinden sarsılmasına göz yumamayız. Hem özgürlük denen şey, başkasının hürriyetinin ve haklarının sınırına kadardır. Eşcinsellik, toplumu yıkan bir illet olduğuna göre onda bütün milletin hakkı vardır. öyleyse milletin bu tiksinti verici şerre karşı çıkması kadar tabii bir şey olamaz..

Ancak bazıları bunu ısrarla özgürlükler çerçevesinde değerlendirip, reddedenlere reaksiyoner cevaplar vermektedirler. böylelerinin yanında meseleyi geçiştirmekle yetinmek gerekir.. toplumumuzda büyük bir ahlaki boşluk yaşandığından dolayı böyle şeyler artık insanların gözünde normalleşmeye başladı.. en iyisi böyle meselelere çok dalmamak..

Bize düşen bizi dinleyenlere bunun ne melun bir çirkinlik olduğunu yeri geldiğince anlatmak.. Selametle kalın

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

33|58|Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı rahatsız edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
Sura 33