• duanın-dinimizdeki-yeri-ve-önemi
 • namazın-önemi
 • duada-usul-nasıl-olmalıdır
 • namaz-ve-kalp-sağlığı
 • israf-ve-düşündürdükleri
 • islamda_savaş_hukuku
 • islamda-insan-haklarının-sınıflandırılması
 • osmanlıda_hukukun_üstünlüğü
 • hukuk_hukuk_üstünlüğü_uygulama
 • flört-mü-nişanlılık-mı-evlilik-öncesi-süreç
 • DUANIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Devamını Oku

 • NAMAZIN ÖNEMİ

  Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Devamını Oku

 • DUADA USUL NASIL OLMALIDIR?

  Duâya başlarken “eûzü”çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Devamını Oku

 • NAMAZ VE KALP SAĞLIĞI

  Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, emrettiği, yasakladığı hiçbir şeyde çirkinlik, gayesizlik, başıboşluk ve abesiyet yoktur.Devamını Oku

 • İSRAF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  “Malını gereksiz yere saçıp savurma; çünkü gereksiz yere malını saçıp savuranlar-israf edenler, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.Devamını Oku

 • İSLAM'DA SAVAŞ HUKUKU

  İnsanlık tarihinin her döneminde, devletlerarası meseleler öncelikle diplomatik yollarla aşılmaya çalışılmış, bu yolların tıkanmasıyla...Devamını Oku

 • İSLAM'DA İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

  İslâm hukuku kuralları; din, can, akıl, nesil ve malın korunmasını hedefler.Devamını Oku

 • OSMANLI'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Osmanlı hakkındaki yanılgılardan birisi, padişahın, dönemin kralları gibi sınırsız yetkilere sahip zannedilmesidir.Devamını Oku

 • HUKUK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA

  Toplum düzeninin sağlanıp huzur ve güvenin yerleşmesinde, şahıs veya komitelerin üstünlüğünden ve...Devamını Oku

 • FLÖRT MÜ, NİŞANLILIK MI? EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

  Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin dalgalanıp durduğu bir yuva...Devamını Oku

Hutbe okunurken cumaya gelenin cuması kabul olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ben cuma namazlarında genelde cemaate geç katılıyorum. Bu bazen zaruretten olsa da genelde ihmalden kaynaklanıyor. Camiye girdiğimde hutbenin bir kısmı okunmuş oluyor. Bu durumda benim kıldığım Cuma namazları sahih midir? Cuma namazının sahih olması için hutbenin asgari ne kadarını dinlemek gerekir?

Hutbe, Cuma namazının sıhhat şartlarındandır. Yani hutbesiz bir namaz sahih olmaz.

Ebu Ha­ni­fe’ye gö­re hut­be­nin rük­nü Al­lah Teâlâ’yı zik­ret­mek­ten iba­ret­tir. Bu yüz­den hut­be niye­tiy­le yal­nız “Elhamdulillâh” ve­ya “Süb­ha­nal­lah” ya­hut “Lâ ilâhe il­lal­lah” de­ni­le­cek ol­sa ye­ter­li olur. Çün­kü “Al­lah’ı zik­ret­me­ye ko­şun” ayet-i ke­ri­me­sin­de zik­rin azı ile ço­ğu ara­sın­da bir ayı­rım ya­pıl­ma­mış­tır. Hz. Os­man’ın ha­li­fe olun­ca ilk cu­ma hut­be­sin­de “Elhamdulillah” de­dik­ten son­ra di­li tu­tul­muş ve inip cu­ma na­ma­zı­nı kıl­dır­mış­tır.

Ebu Yu­suf ile İmam Mu­ham­med’e gö­re, hut­be de­ne­cek ka­dar uzun bir zik­rin ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Bu da “Ta­hiy­yat” mik­ta­rı hamd ve salâvat ile Müslümanlara du­a­dır.

Haftada bir gün bir mekânda toplanmış olan müminlerin başta dini konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu hale getirecek her konuda aydınlatılması için hutbe bir vesile ve bir fırsattır. Hutbe esasen bu gayeyi gerçekleştirmek için düşünülmüştür; bu sebeple her ne kadar farz olan miktarı Ebu Hanife’ye göre Allah’ı zikretmekten ibaretse de, Müslümanların namaza zamanında gelmeleri ve en güzel şekilde sünnetleriyle beraber bu vazifelerini ifa etmeleri gerekir.

Bu bilgiler ışığında soruya baktığımızda Cuma namazının hutbesinin başına yetişemeyen kimsenin namazı sahih olduğu görülüyor. Ancak ihmalkârlıktan dolayı ve özellikle de bunu alışkanlık haline getirerek kişinin Cuma namazına devamlı geç gelmesi tasvip edilecek bir davranış değildir. Diğer yandan bu şekilde hutbenin yarısında camiye gelen kişi, Cuma namazının sünnetini de vaktinde kılmamış olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

26|82|"Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O'dur."
Sura 26