Hz Ali radıyallahu anh Hz Fatıma’dan sonra evlenmiş midir, toplam kaç çocuğu olmuştur?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hz. Ali efendimiz radıyallahu anh, Hz. Fatıma validemiz hayattayken evlilik yapmamış ancak onun vefatından sonra evlenmiştir. Kaynaklarda belirtilen evlilikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hz. Ali’nin (r.a) çocukları konusunda de­ğişik rivayetler bulunmaktadır. Genel olarak on dört oğlu ve on yedi kızı bu­lunduğu (Taberî, 5\153, 155) belirtil­mekle birlikte erkek çocuklarının on ye­di, kızlarının ise on sekiz (Ya’kûbî, 2\213) yahut küçük yaşta ölen Muhsin (Muhassin) hariç erkeklerin on dört, kız­ların da on dokuz olduğunu bildiren ri­vayetler de vardır. (İbn Sa’d, 3\19-20) Bu arada on bir oğlu ve on altı kızı­nın bulunduğu da nakledilen haberler arasındadır. (Mes’ûdî, et-Tenbîh, s. 274)

Hz. Ali’nin çocuklarını annelerine göre şöylece sıralamak mümkündür:

1. Fatıma radıyallahu anha: Peygamberimizin kızıdır. O yaşadığı müddetçe Hazreti Ali radıyallahu anh başkasıyla evlenmemiştir. Fatıma validemizden Hasan, Hüseyin, küçük yaşta ölen Muhsin, Zeynep ve Ümmü Külsûm adlı çocukları olmuştur.

2. Ümmü’l-Benin binti Hizam: Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlı çocukları olmuştur. Abbas’ın nesli devam etmiştir.

 3. Leyla binti Mes’ud: Ubeydullah ve Ebu Bekir adlı çocukları olmuştur. Nesilleri devam etmemiştir.  (Taberî, 5\154)

4. Havle binti Ca’fer: Muhammed b. Hanefiyye bu eşinden doğan çocuğudur.

5. Esma binti Umeys: Yahya ve Muhammed adlı çocukları olmuştur. Nesilleri devam etmemiştir.

6. Ümmü Habib binti Rebia: Ömer ve Rukiyye adlı çocukları olmuştur.

7. Ümame binti Ebi’l-Âs: Muhammed el-Evsat adlı çocukları olmuştur.

8. Ümmü Said binti Urve: Ümmü’l-Hasan ve Remle.

Hazreti Ali efendimizin neslinin, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Abbas ve Ömer yoluyla devam ettiğine dair kaynaklarda bilgi mevcuttur.  (Taberî, 5\155)

Kaynak: Mustafa Öz, “Ali Evladı” maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 2, s. 392

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

41|4|Muştulayıcı ve uyarıcı olarak. Onların pek çoğu yüz çevirdi; kulak verip dinlemezler onlar.
Sura 41