İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserinde geçen, insanların uzuvları ve bunlara bağlı insan karakterinin analizi hakkındaki görüşlerine ne kadar güvenebiliriz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Marifetname adlı eserde, insan şekli şimali üzerine yazılanlarda (ki buna ilm-i kıyafet deniliyor) hakikat payı vardır, bu görmezlikten gelinmemelidir. Ancak mesele sübjektif olduğundan dolayı umumileştirilmemeli ve birebir şahıslarla alakalı yorumlar ise ehl-i kalp insanlara bırakılmalıdır. Vakıa İbrahim Hakkı Hazretleri de bir ehl-i kalptir. Gördüğü veya hissettiği şeyleri yazmıştır. Ancak öyle de olsa o zatın bir veya birkaç şahıs üzerinde gördüğü özelliklerin bütün insanları kapsayacak şekilde yorumlanması doğru değildir.

Mesela boyu kısa olup başı büyük olanlar zeki olurlar gibi bir ifade geçiyorsa bu, o sıfatları taşıyan bütün insanların aynı karakter ve özellikte olduğu/olacağı manasına gelmez. Nitekim başı büyük, boyu kısa olduğu halde zeki olmayan çok insan da vardır. Öyleyse mesele sübjektiftir, objektif değildir. Bundan dolayı da herkesi bağlayacak yorumlardan uzak durulmalıdır. Eğer bir insanın şekline bakarak bir değerlendirme yapılacaksa bunu ehl-i kalp bir insan yapmalı, rastgele yorumlarla, değerlendirmelerle insanlar zan altına bırakılmamalı, suizanna, ümitsizliğe ve aynı zamanda şımarıklığa, enaniyete, gurura sebebiyet verilmemelidir. İnsanlar şekillerine göre değil, fikir, niyet ve amellerine göre değerlendirilmelidir. Objektif olan budur.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

80|7|Sana ne onun arınmasından!
Sura 80