Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi üzerine Semâme, Zeyd b. Sâbit, Ebu Hüreyre ve Ebu Humeyd'in Ağlamaları

Hayâtû's Sahâbe

Yazar : Muhammed Yusuf Kandehlevi


Tarih : 6/2/2011

Hz. Peygamber'in sahabilerinden Semâme b. Adiyy, San'a'da da valilik yapmaktaydı. Hz. Osman'ın şehit edildiğini duyduğunda ağlayarak şunları söyledi: "Hz. Peygamber'in hilâfeti kaldırılarak yerine krallık ve zorbalık tesis edilmiştir. Bundan böyle herkes eline geçeni yiyecektir"(1).

Zeyd b. Sâbit, muhasara edildiği gün Hz. Osman için ağlamıştır.

Ebu Hüreyre, Hz. Osman'ın başına gelenleri her hatırladıkça ağlar ve "Onun şehit edilirken atmış olduğu çığlıklar hâlâ kulaklarımdadır"derdi.

Bedir savaşında bulunmuş olan sahabilerden Ebu Humeyd es-Sâidî, Hz. Ömer şehit edildiğinde şunları söyledi: "Ey Allah'ım! Sana kavuşuncaya kadar şu şu hareketleri yapmak ve gülmek bana haram olsun! "(2).

[1] Müntehab-ı Kenz V/27 (Ebu Nuaym, Ebu Eş'as es-San'âni'den); İbn Sa'd III/80 (Benzer şekilde).
[2] Bu ve bundan önceki iki hadis: İbn Sa'd III/81 (Sırasıyla Zeyd b. Ali'den; Ebu Sâlih'ten; Yahya b. Said'den