Zeyd bin Desine'nin Kıssası

Hayâtû's Sahâbe

Yazar : Muhammed Yusuf Kandehlevi


Tarih : 6/2/2011

Hubeyb, Zeyd b. Desine ve Abdullah b. Târık ise yumuşadılar ve kendi elleriyle teslim oldular. Sonra Mekke'ye getirilerek satılığa çıkarıldılar. Ancak Merrü'z Zahran'a vardıklarında Abdullah b. Târık elini ipten kurtararak kılıcını aldı. Onlar da biraz geri çekilip taş yağmuruna tutarak onu öldürdüler. Onun mezarı Merrü'z Zahran'dadır. Hubeyb b. Adîy ile Zeyd b, Desine'yi, Huzeyl'den Mekke'de esir bulunan iki kişi karşılığında Mekkeliler'e sattılar. Hubeyb'i, Huceyr b. Ebu İhab et Temîmî satın aldı. Zeyd b. Desine'yi de, oğlunun yerine öldürmek üzere, Saffan b. Ümeyye aldı. Kölesi Nistas'a onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emretti. Zeyd'in öldürülmesinde, Ebu Süfyan b. Harb'ın da bulunduğu bir müşrik topluluğu hazır bulundu. Zeyd öldürülmek için ortaya getirildiğinde, Ebu Süfyan ona, "Ey Zeyd! Allah adına söyle, istemez miydin ki, senin yerinde şimdi Muhammed olaydı da, biz onun boynunu vuraydık. Sen ise ailenle olaydın"dedi. Zeyd de, "Allah'a yemin ederim ki, ben ailemin arasında olayım da Muhammed'in ayağına bir diken bile batsın istemem"dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, "Ben, arkadaşlarının Muhammed'i sevdikleri gibi, bir sevgi görmedim"dedi. Sonra Nistas, Zeyd'i öldürdü.