Buradasınız: Ana SayfaKAYNAKLARHatm-i Şerif
    

Ebubekir Şâtirî

Yazar : hikmet.net


Tarih : 6/2/2011

Sure NoSure İsmi Ebubekir Şâtirî
1Fatiha SuresiDinle
2Bakara SuresiDinle
3Al-i İmran SuresiDinle
4Nisa SuresiDinle
5Maide SuresiDinle
6En'am SuresiDinle
7A'raf SuresiDinle
8Enfal SuresiDinle
9Tevbe SuresiDinle
10Yunus SuresiDinle
11Hud SuresiDinle
12Yusuf SuresiDinle
13Ra'd SuresiDinle
14İbrahim SuresiDinle
15Hicr SuresiDinle
16Nahl SuresiDinle
17İsra SuresiDinle
18Kehf SuresiDinle
19Meryem SuresiDinle
20Taha SuresiDinle
21Enbiya SuresiDinle
22Hacc SuresiDinle
23Mü'minun SuresiDinle
24Nur SuresiDinle
25Furkan SuresiDinle
26Şuara SuresiDinle
27Neml SuresiDinle
28Kasas SuresiDinle
29Ankebut SuresiDinle
30Rum SuresiDinle
31Lokman SuresiDinle
32Secde SuresiDinle
33Ahzab SuresiDinle
34Sebe SuresiDinle
35Fatır SuresiDinle
36Yasin SuresiDinle
37Saffat SuresiDinle
38Sad SuresiDinle
39Zümer SuresiDinle
40Mü'min SuresiDinle
41Fussilet SuresiDinle
42Şura SuresiDinle
43Zuhruf SuresiDinle
44Duhan SuresiDinle
45Casiye SuresiDinle
46Ahkaf SuresiDinle
47Muhammed SuresiDinle
48Fetih SuresiDinle
49Hucurat SuresiDinle
50Kaf SuresiDinle
51Zariyat SuresiDinle
52Tur SuresiDinle
53Necm SuresiDinle
54Kamer SuresiDinle
55Rahman SuresiDinle
56Vakıa' SuresiDinle
57Hadid SuresiDinle
58Mücadele SuresiDinle
59Haşr SuresiDinle
60Mümtehine SuresiDinle
61Saff SuresiDinle
62Cum'a SuresiDinle
63Münafıkun SuresiDinle
64Teğabun SuresiDinle
65Talak SuresiDinle
66Tahrim SuresiDinle
67Mülk SuresiDinle
68Kalem SuresiDinle
69Hakka SuresiDinle
70Mearic SuresiDinle
71Nuh SuresiDinle
72Cin SuresiDinle
73Müzzemmil SuresiDinle
74Müddessir SuresiDinle
75Kıyamet SuresiDinle
76İnsan SuresiDinle
77Mürselat SuresiDinle
78Nebe' SuresiDinle
79Nazi'at SuresiDinle
80Abese SuresiDinle
81Tekvir SuresiDinle
82İnfitar SuresiDinle
83Mutaffifin SuresiDinle
84İnşikak SuresiDinle
85Buruc SuresiDinle
86Tarık SuresiDinle
87A'la SuresiDinle
88Ğaşiye SuresiDinle
89Fecr SuresiDinle
90Beled SuresiDinle
91Şems SuresiDinle
92Leyl SuresiDinle
93Duha SuresiDinle
94İnşirah SuresiDinle
95Tin SuresiDinle
96Alak SuresiDinle
97Kadir SuresiDinle
98Beyyine SuresiDinle
99Zilzal SuresiDinle
100Adiyat SuresiDinle
101Karia SuresiDinle
102Tekasür SuresiDinle
103Asr SuresiDinle
104Humeze SuresiDinle
105Fil SuresiDinle
106Kureyş SuresiDinle
107Maun SuresiDinle
108Kevser SuresiDinle
109Kafirun SuresiDinle
110Nasr SuresiDinle
111Tebbet SuresiDinle
112İhlas SuresiDinle
113Felak SuresiDinle
114Nas SuresiDinle