Hz. Ebubekir'in Bu Konudaki Kıssası

Hayâtû's Sahâbe

Yazar : Muhammed Yusuf Kandehlevi


Tarih : 6/2/2011

Çoğu kez Ebubekir'in kamçısı veya devesinin yuları düşerdi. Devesinin omuzuna vuruyor, deveyi durdurduktan sonra iniyor, onu alıyordu. Halk "Niçin bize emretmedin, onu sana alıp verelim"diyordu. Bunun üzerine Ebubekir "Benim dostum bana, hiç kimseden bir şey istemememi tavsiye etti"derdi (1).

[1] Kenz, III/321 (İmam AHmed, İbn Ebi Muleyke'den).