İddet bekleyen kadının miras hakkı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ric’î talâk ile boşanmadan dolayı iddet bekleyen bir kadın, eğer iddet süreci içinde kocası ölürse ona mirasçı olur. Koca, eşini ister ölüm hastalığında isterse sağlıklı iken boşamış olsun hüküm aynıdır. Bu konuda mezhep imamları arasında ihtilaf yoktur çünkü ric’î talâkta evlilik bağı tamamen kopmamakta, hükmen devam etmektedir.

Eğer koca, eşini sağlıklı iken bâin talâkla boşamış ve kadın iddet beklerken de vefat etmişse, fukahanın ittifakıyla kadın ona mirasçı olamaz. Aynı şekilde kocanın ölüm hastalığında (maraz-ı mevtte) gerçekleşen boşamada kadının rızası varsa, yine aralarında miras cereyan etmez.

Eğer boşama kocanın ölüm hastalığında bâin talâkla ve kadının rızası olmaksızın gerçekleşmiş ve koca, kadının iddet süresi içinde vefat etmişse, Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre böyle bir kadın eski kocasına mirasçı olur çünkü bu durumdaki bir koca, töhmet altındadır. Yani hanımını mirastan mahrum etmek için boşamış olabilir. Ancak koca, kadının iddeti bittikten sonra vefat ederse aralarında miras cereyan etmez fakat Hanbelîler, kadın başka birisiyle evlenmedikçe kocaya mirasçı olur demişler; Mâlikîler ise bu durumdaki bir kadının başka birisiyle evlense bile mirastan mahrum bırakılamayacağını söylemişlerdir.[1]


[1] Ali Bakkal, “Maraz-ı Mevt”, D.İ.A., 28/39.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|166|O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu.
Sura 2