“İlim mü’minin yitiğidir” hadisince korsan cd ve kitaplardan yararlanmamız caiz olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu hadisten yola çıkarak böyle bir hükümde bulunmak hatalı olur. Öncelikle bu hadisten anlaşılması gerekeni aktaralım.

Bedir esirlerinden bazılarının, muallim olarak, bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından istihdam edilmiş olması, ilmi tahsil mes’elesinde müslümanlara kıyamete kadar ışık tutacak bir telâkkî kazandırmıştır: İlim, her bilenden alınabilir, müşrik bile olsa. Böylece bu sünnet, “İlim mü’minin yitiğidir, nerede bulursa almalıdır” hadîsini tamamlamakta ve buna “her kimde bulursa almalıdır” mânâsını ilâve etmektedir.

Hz. Ali’nin şu sözü de bu hadisin anlaşılmasına ışık tutmaktadır: “Sen kimin söylediğine değil, kişinin ne söylediğine bak!”

Meşhur sûfî İbni Arabî de bu hadisle ilgili şu yorumu yapmıştır: “Ey nebevi mirası araştıran kimse! Hadislerde vakıf olduğun bir hakikati bir filozof veya bir mütekellimin zikrettiğini gördüğünde, söyleyeni dinsiz diye bu, onu nakletmekten ve onunla amel etmekten seni alıkoymasın. Böyle yapmak tahsilden nasibi olmayanın işidir. Çünkü filozofun bütün ilmi batıl değildir. Binaenaleyh şeriatımızın onu reddetmediğini gördüğümüzde, özellikle bu söyledikleri hikmet, şehvetlerden, nefsin tuzaklarından ve bunlara râci kötü huylardan uzaklaşmak kabilinden olduğunda onu kabul ederiz.”

Korsan cd vs. ile ilgili Halil Gönenç hoca şu hükmü veriyor.

Teyp, videokasetlerinin, mp 3 ve cd’lerin de telif hakkı vardır. Bunlarda eser olduklarına göre, eser olmaları bakımından bunlar için de telif hakkı vardır.

Ancak ticaret kastı olmaksızın tek bir kaset, video, cd veya vcd çekimi söz konusuysa, iş değişir. Örfen buna bir şey denmez.

Ticaret yapmak maksadıyla külliyetli bir miktarda çoğaltma olmuşsa telif ücreti ödemeye tabi olur.  (Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar – 1, s.372)

Bu konuda henüz üzerinde ittifak edilen bir karar olmamakla birlikte şu söylenebilir. Eğer cd, kitap vs. aslını alma imkânımız yoksa veya bu bize çok külfetli gelecekse, faydalanmak özellikle de hayırlı işlerde kullanmak kastıyla bu ürünlerden faydalanılabilir. Ancak kesinlikle ticaret yapma ondan bir menfaat sağlama yoluna gidilmemelidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

21|40|Doğrusu şu ki, o onlara ansızın gelecek de onları şaşkınlıktan donduracak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de yüzlerine bakılacak.
Sura 21