İlk insanlar konuşma bilmiyorlar mıydı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Tarih kitapları yanlış yazıyor. İlk insan bir peygamberdir. Peygamberin konuşamaması mümkün değildir, aklen ve mantıken kabul edilemez. Kur’an’da Hazreti Âdem’in iki oğlunun konuşmaları geçiyor.(Maide Suresi, 5/27) Demek ki bu çocuklar konuşmayı baba ve analarından öğrenmişlerdi.

İnsanların konuşmayı sonradan, tarih içerisinde öğrendiğini söyleyenler, muhtemelen evrimcilerdir. İnsanın maymundan geldiğini söylediklerine göre “demek ki insan yavaş yavaş konuşmaya başlamış” diyorlar. Tamamen ispatı mümkün olmayan tezler üzerinden hareket ediyorlar ve tabi hep yanlış yapıyorlar. Biz ise Rabbimizin kelamından ve Efendimizin zaman ve mekânı aşkın ifadelerinden öğreniyoruz hakikatleri. Bu, inancımızın bir gereğidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|125|Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.
Sura 16