İmamlığa kim daha layıktır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ben imam hatip lisesi mezunuyum ve su an üniversitede okuyorum. Arkadaşlarla beraber aynı evde kalıyorum. Cemaatle namaz kılacağımız zaman arkadaşlar benim imam olmam için ısrar ediyorlar. Ancak ayağımdan kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı diz ustu oturamıyorum yan oturuyorum imam olmamda bir sakınca var mı?

Namazda imamlığa ehil olmanın bir sırası vardır. Buna göre “Namaz hükümlerini en iyi bilip, güzel Kur’an okuyan, daha müttaki olan, yaşça büyük olan, ahlâkça daha üstün olan, sesi daha güzel olan, elbisesi daha temiz olan, insanlar arasında itibarı daha fazla olan” bu sıralamada tercih edilirler. Arkadaşlarınızın sizi imamlığa geçirme sebebi, muhtemelen “imam hatiplidir, ilmihal bilgilerini daha iyi bilir, Kur’an’ı bizden düzgün okur” şeklindeki kanaatleridir. Bu konuda, başka imamlık yapabilecek selahiyette olan yoksa, siz imamlığın bütün şartlarını yerine getirmeye çalışarak o makama geçer ve namazını en güzel şekilde kıldırmaya gayret edersiniz. Başka ehil kimsenin olmadığı yerde, imamlığa geçmemeniz, bir mesuliyet doğurabilir. İmamlıkta, kıraatin düzgünlüğü, ilmihal bilgilerinin hazmedilmiş olması yanında temizliğe ayrı bir ehemmiyet gösterilmesi gerekir.

Ayrıca, “Abdestli kişinin teyemmümlüye; abdest uzuvlarını yıkamış olan kişinin, meselâ mest üzerine veya sargı üzerine meshetmiş olan kişiye; ayakta duranın oturan kişiye iktidâsı da, bunun tersine bir iktidâ da sahihtir.”

Sizin ayağınızın üzerine oturamamanız, abdesti bozan bir özürden kaynaklanmıyorsa, imamlık yapmanızda bir mahzur yoktur. Eğer özür grubuna giriyorsa, özürlülerin özürlü olmayanlara imamlık yapması caiz değildir. Yan oturamamanın, imamlığa mani bir tarafı yoktur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|65|De ki: "O size, üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi fırka fırka birbirinize düşürerek/fırkalara bölüp içinden çıkılmaz durumlara düşürerek/fırkaları elbise gibi size giydirerek kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya Kaadir'dir." Bak nasıl sıralıyoruz ayetleri, iyice kavrayabilsinler diye.
Sura 6