İnsanoğlu taş devrini yaşamış mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Okul eğitimimiz boyunca, dünyada yasayan ilk insanların taş devrinde ortaya çıktığına dair bilgiler ediniyoruz. Burada akla takılan “taş devri” kavramın dinimizdeki hükmünün ne olduğudur. İlk insan olan Âdem (a. s) bu devirde mi yaşamıştır. Yani medeniyet bize öğretildiği gibi mi kazanılmıştır?

İlk devirlerle alakalı ileri sürülen iddialar, evrim aldatmacasının gölgesinde hazırlandığı için her döneme dair ayrı ayrı isimler verilmiş ve insanlığın bedeviyetten çıkıp geldiği şeklinde bir bakış açısı oluşturulmuştur. Halbuki insan medeni olarak yaratılmıştır. Yani insanlarla hep beraber yaşamaya müsait ve muhtaç var edilmiştir. Bunun yanında ilk insan bir peygamberdir ve bütün ilimleri bilmektedir (Kur’an’da Allah, Adem’e bütün isimleri öğretti ifadesi vardır.) Bütün ilimleri bilen bir insanın bedevi olması düşünülemez. Bir dönemde taş çok kullanılmışsa o döneme “taş devri” deyip o devri küçümsemek insani bir yaklaşım değildir. Zamanımızda mesela beton çok kullanılıyor, öyleyse yaşadığımız 21. asra beton dönemi mi dememiz lazım! Hem teknoloji dönemi olsa, dünyada bir sürü ahlaksızlık ve zulüm yaşanırken, ve nihayet insanlık raydan çıkmış uçuruma doğru giderken teknoloji, insanın medeniyeti adına ne ifade eder ki!..

Evet, ilk insan peygamberdir ve insanlık bütün medeniyeti peygamberden öğrenmiştir.. Her devirde o devrin imkanlarına göre insanlar yaşamayı kolaylaştırmaya çalışmışlardır.. Taşları yontmuşlar, bahçeler yetiştirmişler, dağları delmişler, ağaçları kesip şekillendirmişler, demiri eritmişler ve devirlerine göre ileri sayılabilecek keşiflerde bulunmuşlardır. Bu tür gelişimler insanlığın yapısı açısından gayet normaldir ve bu gelişimlerin hepsinde de peygamberler ve onların Kur’an’da ve hadislerde anlatılan mucizeleri, rehberlik yapmıştır. Sadece Kur’an’da geçen mucizelere bakılsa bile, insanlığın geçmiş devirlerdeki terakkî seviyesi açıkça ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla meseleyi götürüp evrime bağlamak, hakikatlere karşı kör davranmak demektir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|47|Yoksa kendilerini korkuta korkuta, sindire sindire yakalamayacağından emin midirler? Kuşkusuz ki, sizin Rabbiniz gerçekten Raûf'tur, Rahîm'dir.
Sura 16