İş verenin işçilerine cuma namazını kılmak için izin vermeme yetkisi var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

İslam hukukunda işçi, “ecir-i has” ve “ecir-i müşterek” adı altında iki ayrı kategori içinde değerlendirilir.(1) Ecîr-i hâs, özel işçi diye Türkçe’mize aktarılabilir. Bu herhangi bir kişi ya da kuruma, zamanını, mesela; 8 saatini satan insan demektir. Özel işçi bu 8 saatlik zamanını iş sahibine hasretmek zorundadır. İşçi bu süre zarfında kendisine hiç bir iş yaptırılmasa dahi, anlaşmaya konu olan ücreti almaya hak kazanır.

Ecîr-i müşterek ise, halk arasında “götürü” denilen, parça başına iş yapan işçi demektir. Mesela; sipariş usûlüne göre elbise diken terzi, ayakkabı yapan ayakkabıcı ve günümüz meslekleri içinde TV tamirciliği ve benzeri kişiler müşterek işçidir.

Bu tasnife göre soruda bahsi geçen husus, ecir-i müşterek için problem değildir. Ecîr-i has’a gelince; cuma namazı,vakit namazlarının sadece farzları,hukuk tabiriyle “Allah hakkı” olduğu için, hiç bir işverenin çalıştırdığı işçisini bu namazları kılmaktan alıkoymaya hakkı yoktur.Hatta bu, iş sözleşmesine konu bile olmuş olsa, bu şarta uyulmak zorunda değildir. Yani bu durumda anlaşma sahih, şart batıldır. Yalnız hemen ifade edelim ki, bahsini ettiğimiz bu husus sadece farz namazlar için geçerlidir, nafile namazlar-cinsi ne olursa olsun- bu hükme dahil değildir. Dolayısıyla İşçi, iş veren izin vermediği takdirde nafile namazları kılamaz. Ancak farzları kılmak zorundadır zira Allah hakkı her şeyin önünde gelir.

1) İhtiyar, 2/53, 54; Hidaye, 3/ 244.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

30|44|Kim küfre saparsa inkârı kendisi aleyhinedir. Barışa ve hayra yönelik bir iş yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazırlarlar.
Sura 30