Kadın-erkek aynı safta namaz kılabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Cemaat hâlinde namaz kılarken erkek, kadın ve çocukların saf düzeninin nasıl olacağı Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından öğretilmiş ve bu uygulama günümüze kadar korunarak gelmiştir. Cemaat hâlinde namaz kılınırken ilk önce erkekler, sonra çocuklar, daha sonra da en arkada kadınlar saf tutarlar. Bu fiilî uygulamanın esasları da kaynaklarımızda mevcuttur. Bu konuda birçok hadis vardır. Bunlardan birkaçını misal verebiliriz:

Peygamber Efendimiz toplu namaz kılarken safların ne şekilde olacağını bizzat kendisi belirlemiş ve:“Namaz kılarken benim arkamda ilk safta erkekler, sonra onların arkasına duranlar, sonra onların arkasına duranlar.”[1] buyurarak ilk safta erkeklerin, sonra varsa çocukların, en arkaya da kadınların saf yaparak namaz kılmalarını emretmiştir.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), birkaç kişi namaz kılarken bile nasıl bir saf düzeni içerisinde kılınması gerektiğini talim buyurmuştur. Bu konuda Enes b. Mâlik, Peygamber Efendimiz’in evlerine gelip kendilerine namaz kıldırdığını, namazda bir yetimle beraber kendisinin ilk safta yer aldığını, annesi Ümmü Süleym’in de arkada namaza durduğunu bildirmiştir.[2] Bir diğer hadiste, Allah Resûlü namaz kıldırırken arkasına erkekleri, onların arkasına çocukları, çocukların arkasına da kadınları saf yaparak namaz kıldırdığı rivayet edilmiştir.[3]


[1] Müslim, salât 122; Ebû Dâvud, salât 95.

[2] Buhârî, ezân 78; Nesâî, imâmet 62.

[3] Ahmet b. Hanbel, Müsned, 5/344.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

22|54|Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hâdî'dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka ulaştıracaktır.
Sura 22