Kadın hacca giderken kocasının iznini almalı mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Allah hakkı kul hakkından önce gelir. Dolayısıyla farz olan ibadetlerde kocanın izni gerekmez. Binaenaleyh kendisine hac farz olan bir kadın, kocası izin vermese bile yanına bir mahremini alarak hacca gidebilir. Yani bir erkek, hac şartlarını taşıyan bir kadının hacca gitmesine engel olamaz. Burada, kocanın izni gerekmez derken, bu ifademizden kadının kocasına hiçbir şekilde haber vermeden hacca gitmesini anlamamalıyız. Kadın meseleyi öncelikle karşılıklı anlayışla halletmeye çalışmalıdır.

Nafile hacda ise aynı durum söz konusu değildir. Nafile hacca gitmek isteyen bir kadının kocasından izin alması gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

58|7|Görmez misin ki Allah, göklerde olanları da yeryüzünde olanları da bilir. Üç kişi, aralarında fısıldaşmaya görsün, dördüncüleri O'dur; beş kişi fısıldaşmaya görsün altıncıları O'dur. Bundan az da olsalar çok da olsalar, O mutlaka onlarla beraberdir; nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Sonra onlara, yapıp ettiklerini kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir.
Sura 58