Kadının doğumda yer seçme hakkı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Eşlerin bu gibi mevzuları, karşılıklı anlaşarak, istişare ederek, birbirlerini kırmadan halletmeleri en güzel yoldur. Yani şartlar değerlendirilmeli, kadının isteğinin haklı bir gerekçesi olup olmadığı araştırılmalı ve hakkaniyetle hareket edilmelidir. Diğer yandan ailede ortaya çıkan bu gibi problemlerin mümkün olduğu kadar dışarıdan müdahaleye fırsat verilmeden, sevgi ve müsamaha ölçüleri içinde çözülmesi yoluna gidilmelidir.

Daha önce kadının eşinden habersiz dışarı çıkmasının câiz olmadığını ifade etmiş ve konuyla ilgili hadis-i şerifleri vermiştik.[1] Eğer kadının doğum yapmak istediği yer sefer mesafesinden uzakta ise ve yanında kocası da yoksa zaten bu durumda kadının yalnız başına yolculuğa çıkması câiz değildir zira bu konuyla ilgili de Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) onlarca hadis-i şerif gelmiştir.[2]

Evet, kadının doğum için yer seçmesi meselesiyle ilgili fıkıh kitaplarında müşahhas bir hüküm görmesek de bu konudaki genel prensiplerden yola çıkarak bir hükme varılabilir. Buna göre bir zaruret olmaksızın kocası razı olmadığı hâlde bir kadının basit nedenlerden dolayı doğum için anne babasının evine veya farklı bir yere gitmek istemesi câiz görülemez. Kocasının rızası varsa zaten beraber istedikleri yere gidebilirler.

Bunun yanında meselenin bir de kocaya bakan yönü vardır. Hanımın böyle bir isteği karşısında kocanın da meseleyi kestirip atması doğru değildir. Bunun yerine öncelikle kadının niye böyle bir istekte bulunduğu araştırılmalıdır. Hamilelik dönemlerinde kadınların daha da hassas hâle geldikleri unutulmamalı ve hakîkaten kadının bu isteğinde haklı gerekçeleri varsa ona müsaade edilmeli ve bu konuda ona yardımcı olunmalıdır. Eğer kadın bu isteğinde haklı bulunmuyorsa, öncelikle ikna yoluna gidilmelidir. Yani koca: “Senin benden izinsiz doğum yapmak için yer seçmeye hakkın yoktur.” şeklinde onu rencide edici tavırlara girmeden mülâyemetle meseleyi çözmeye çalışmalıdır.


[1] bkz.: Buhârî, cum’a 12; Müslim, salât 134.

[2] Bkz: Buhârî, taksiru’s-salât 4; Müslim, hacc 420; Müslim, hacc 424.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

39|63|Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
Sura 39