Kadının erkeğe dokunmasıyla abdesti bozulur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şâfiî mezhebine göre aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla erkeğin, birbirlerinin vücuduna arada bir örtü bulunmaksızın ister bilerek isterse bilmeyerek olsun dokunmaları durumunda her ikisinin de abdesti bozulur.[1] Bir kadına kendisine evlenmesi ebediyen haram olan erkekler –baba, sütkardeş, öz erkek kardeş gibi- dokunduğunda ikisinin de abdesti bozulmaz.[2] Dokunmada, çıplak tenin birbirine değmesi şarttır. Tırnak ve saça dokunmak abdesti bozmayacağı gibi otobüs gibi umumi yerlerde elbiseli şekilde dokunmalar da abdeste zarar vermez.

Hanefî mezhebine göre ise kadınla erkeğin birbirine dokunması durumunda abdest bozulmaz. Dokunanlardan biri Hanefî biri Şâfiî olursa Şâfiî mezhebinden olanın abdesti bozulmuş olur. Hanefî mezhebine göre ancak çıplak olarak aşırı bir mübaşeret vuku bulursa abdest bozulur.[3] Hanefî mezhebine mensup bir erkekle kadın, birbirlerine dokunduklarında her ne kadar abdestleri bozulmuyorsa da Şâfiî mezhebine göre bozulduğu için tedbirli davranmaları ve mümkünse abdest almaları takvaya daha uygundur.


[1] Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1/204.

[2] Mehmet Keskin, Büyük Şâfiî İlmihali, s. 51.

[3] Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1/203.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|104|Mûsa dedi ki: "Ey Firavun! Kuşkun olmasın ki ben, âlemlerin Rabbi'nin bir resulüyüm."
Sura 7