Kadınların çoraplarını çıkarmalarının zor olduğu durumlarda çorap üzerine mesh yapmaları câiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ayağa giyilen çorabın mest olabilmesi için taşıması gereken bir kısım özellikler vardır. Bunlar:

1- Ayağa giyilmiş mestler ile en az üç mil kadar (Yaklaşık 5 km.) bir yol yürümek mümkün olmalıdır.

2- Mestler, bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır.

3- Mestler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak kadar ince olmamalıdır.

4- Mestler, ayakları topuklarıyla birlikte her taraftan örtmüş bir hâlde bulunmalıdır. Topuklardan kısa mestler, potin, terlik ve benzerleri üzerine mesh yapılmaz.[1]

Kadınların giymiş olduğu çoraplar mestte bulunması gereken bu özellikleri taşımadığı için kadınların, çoraplarının üzerine mesh yapmaları câiz olmaz.


[1] bkz.: Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, 1/10; İbn Âbidin, Hâşiyet-u Reddi’l-Muhtâr, 1/261; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 1/ 32-34; Mehmed Zihnî Efendi, Nimet-i İslâm, 132-134; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 82.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

48|5|İnanmış erkekleri ve inanmış kadınları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması içindir bu. Sürekli kalıcıdırlar orada. Ve onların çirkin davranışlarını örtüp gizlemesi içindir. İşte bu, Allah katında çok büyük bir kurtuluş ve eriştir.
Sura 48