Kadınların çoraplarını çıkarmalarının zor olduğu durumlarda çorap üzerine mesh yapmaları câiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ayağa giyilen çorabın mest olabilmesi için taşıması gereken bir kısım özellikler vardır. Bunlar:

1- Ayağa giyilmiş mestler ile en az üç mil kadar (Yaklaşık 5 km.) bir yol yürümek mümkün olmalıdır.

2- Mestler, bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır.

3- Mestler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek ayağa ulaştıracak kadar ince olmamalıdır.

4- Mestler, ayakları topuklarıyla birlikte her taraftan örtmüş bir hâlde bulunmalıdır. Topuklardan kısa mestler, potin, terlik ve benzerleri üzerine mesh yapılmaz.[1]

Kadınların giymiş olduğu çoraplar mestte bulunması gereken bu özellikleri taşımadığı için kadınların, çoraplarının üzerine mesh yapmaları câiz olmaz.


[1] bkz.: Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, 1/10; İbn Âbidin, Hâşiyet-u Reddi’l-Muhtâr, 1/261; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 1/ 32-34; Mehmed Zihnî Efendi, Nimet-i İslâm, 132-134; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 82.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

40|7|Arşı yüklenip taşıyanlar ve onun çevresindeki şuurlular Rablerinin hamdi ile tespih ederler ve ona inanırlar. İman sahipleri için de şöyle af dilerler: "Rabbimiz! Sen her şeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla. Ve onları cehenem azabından koru!"
Sura 40