Kadınların namazda sesli okumaları câiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hanefî mezhebine göre cemaatle kılınan sabah, akşam ve yatsı namazlarında imamın kıraatinin sesli olması, öğle ve ikindi namazlarında ise sessiz olması, namazın vaciplerindendir. Bir kişi sabah, akşam ve yatsı namazları gibi açıktan okunan namazları tek başına kıldığı takdirde sesli okuyup okumamak arasında tercih yapma hakkına sahiptir. Dilerse sesli, dilerse de sessiz kıraatte bulunabilir.

Kadınların da kıraatin sesli olduğu namazlarda, bulundukları yerde nâmahrem bir erkek olmadığı takdirde erkeklerin sesli okumasına nazaran daha hafif bir sesle namazlarını eda etmeleri câizdir. Ancak bunu alışkanlık hâline getirmemelidirler.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|98|Kim Allah'a, O'nun meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikâil'e düşman kesilirse, Allah da bu tür inkârcılara düşman kesilir.
Sura 2