Kirlenmiş iş elbiseleriyle namaz kılınır mı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Biz bir et firmasında çalışıyoruz. Önlüklerimize ve elbiselerimize devamlı kan bulaştığını düşünecek olursak namazlarımızı nasıl kılmalıyız?

Elbisede, bedende veya namaz kılınan yerde bulunduğunda namazın sıhhatine engel olan pis şeylere, necaset denir. Fıkıh kitaplarımız necaseti ikiye ayırarak ele almışlardır. Bunlardan kati delille sabit olup, necaset kabul edilmesinde ihtilaf bulunmayanlara necaseti galize (ağır pislik) dendiği gibi, kesin delille sabit olmayanlara da necaseti hafife (hafif pislik) denir. Pis olan bir şeyin namaza engel olan miktarı da, bu iki guruptan hangisine girdiğine göre değişir.

Giysilerde, bedende veya namaz kılınacak yerde bulunan necaseti galizadan, katı ise yaklaşık 3 gr. kadarı; sıvı ise avuç içinden fazla bir alanı kaplayacak miktarı namazın sıhhatine engel olur. Kan da, ağır necasettendir. Dolayısıyla, bedende veya elbisede bulunan kan, avuç miktarını geçecek olursa, namazın sıhhatine engel olur. Meselenin detayı fıkıh kitaplarında taharet bölümlerinde anlatılmaktadır.

Kasaplık mesleğini yapan kişiler, namaz kılarken önlüklerini çıkararak namazlarını kılmalıdırlar. Veya iş yerlerinde temiz bir elbise bulundurmalı ve namaz kılmadan önce bu elbiselerini giyerek ibadetini ifa etmelidirler.

Bu şekilde temizliğe riayet edilemeyen işlerde çalışan kimselerin, elbiselerinin üzerine tulum, önlük vb. gibi şeyler giyerek çalışmaları, namaz vaktinde bunları çıkararak temiz elbiseleriyle namazlarını kılmaları da düşünülebilir.

Burada şunu da ilave etmeliyiz ki, hiç kimse temiz elbisem yok, dolayısıyla namaz kılmamalıyım gibi mazeretlerle namazını terk etmemelidir. Bu hususta mümkün olduğunca önceden tedbirini almalıdır. Bununla beraber, eğer bir kişinin temiz elbisesi yoksa ve namaz vakti içinde buna imkân bulamayacaksa devreye zaruretler girecektir. Ve namazı kılmamaktansa, son çare olarak o haliyle bu kişiye namazı kılması söylenir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

8|15|Ey iman edenler! İnkâr edenlerle savaşmak üzere karşılaştığınızda, sakın onlara arkalarınızı dönmeyin!
Sura 8