Kız çocuğumuza erkek arkadaşı gitar kursu verebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Muhafazakâr bir aileyiz. 10 yaşında bir kız çocuğumuz var. Kendisiyle aynı yaşta bir erkek arkadaşına 17 yaşındaki komşumuzun oğlu gitar kursu verecek. Bu kurs bizim evimizde ve bizim kontrolümüzde yapılacak. Bunun bir mahzuru var mıdır?

Öncelikle böyle bir hareketi tasvip etmediğimizi ve bunun doğru olmadığını belirtelim. Sebebine gelince, bu yaştaki bir kız çocuğu buluğ dönemine yaklaşmıştır. Hatta bu yaşta buluğa ermesi bile mümkündür. Dolayısıyla, zihnî, kalbî, bedenî ve ruhî terbiye açısından risklidir. Bu iş her ne kadar sizin evinizde ve kontrolünüzde olsa da bu, onların sadece bedenî yönden kontrolü olur, kalplerini, ruhlarını kontrol edemezsiniz. Daha o yaşta, sonradan önüne geçemeyeceğiniz bir kayma yaşanır da sizin haberiniz dahi olmaz. Bizim ve sizin bu tavrınız, onlara karşı bir güvensizlik veya su-i zan değildir. Sadece dinin emirlerinde hassasiyet göstermek ve ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun önünü daha baştan kesmektir.

Evet, bizler sadece olabilecek kötülükleri engellemekle değil, mevcut imkânlarla yükselebileceğimiz makamların en güzeline en yükseğine ulaşmakla da mesulüz. Dolayısıyla siz, bu işten ne kötülük doğabilir ki diyebilirsiniz ama bu yaklaşımınızla, o her şeyiyle insan-ı kâmil olmaya layık masumların, ruhî terakkisinin önüne geçmiş olursunuz.

İkinci olarak da şunu belirtelim ki, yapmak istediğiniz işin bir zarureti yoktur. Yani gitar kursu faydalı da olsa zaruri bir şey değildir. Dolayısıyla zaruri olmayan bir işten dolayı çocukları riske atmamak gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

22|63|Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale geliyor. Allah Latîf'tir, Habîr'dir.
Sura 22