Kız öğrencilere karşı tutumumuz nasıl olmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Öncelikle bir prensip olarak –durumlar müsaitse- kız sınıflarına girmemeyi bir prensip halinde ortaya koymalısınız. Zira karşı cinsle muhatap olmak, ihtiyaç ve zaruret gibi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartların dışında sürekli muhatap olmak, imanî ve ahlakî açıdan tehlikelidir. Bu durum, her gün insanın ruhundan kalbinden bir şeyler alıp götürür de o insanın haberi bile olmaz. Hem insan, karşı cins karşısında salim düşüncesini devamlı koruyamaz, sürekli içiyle ve nefsiyle imtihan olur. Kadınlarla imtihan olup da başarmış insan sayısı ise yok denecek kadar azdır. Kadınlar da aslında erkeklerle imtihan olmanın yanında kendi kadınlıklarıyla da imtihan olurlar. Bu açıdan, okul yetkilileriyle görüşüp erkek sınıfları istemeli, bayan sınıflarına da bayanların ve yaşlı erkelerin girmelerini temin ve tavsiye etmeli.

Eğer öğretmen yokluğundan dolayı derslere girmeniz zaruri ise, her gün kendinizi sorguya çekmeli, niyet kontrolü yapmalı ve derslere okuyarak girmelisiniz. Evet, manevi donanım inşallah tam olursa, etkilenme de olmaz ya da olsa da silinir gider.

Manevi donanımla beraber, dikkat edilecek bir iki husus daha olabilir. Mesela, doğrudan yüzlerine bakmazsınız, kız öğrenci konuşurken siz bakış zaviyesini ayarlayıp garipsenmeyecek tarzda biraz yan tarafa bakabilirsiniz. Konuşurken, sert olmayacak şekilde ve laubali, gevşek denemeyecek tarzda ciddi konuşursunuz. Davranışlarınızda sert denilmeyecek şekilde belli bir ciddiyet sergileyebilirsiniz. Mesela, -eğer oluyorsa- sulu şakalar yapmazsınız, kahkahalarla gülmezsiniz sadece gülümsersiniz, dersi kaynatsalar bile siz duruşunuzu ve ciddiyetinizi devam ettirirsiniz yani hemen kızmazsınız, ağır bir tutum sergilersiniz.. Böylece onlar da ağırlığınızı bilip ona göre davranırlar. Kendinize ait prensipleriniz de olabilir. Mesela sıraların arasına girip dolaşmamak gibi..  Allah ayaklarımızı kaydırmasın..

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|73|Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk/yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr.
Sura 6