Kocası veya bir mahremiyle haccetme imkânı bulunmayan bir kadın ne yapmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Haccın diğer şartlarını taşıyan bir kadın eğer bekârsa ve evlenmekten ümidini kestiyse veya evli olduğu hâlde kocası onunla hacca gitmiyorsa/gidemiyorsa ve yanında bir mahremini götürme ihtimali de kalmadıysa, hac için kendi yerine vekâleten bir başkasını gönderebilir, bu da mümkün olmadıysa kendi yerine bir başkasının hacca gönderilmesini vasiyet eder.

Ancak Şâfiî mezhebine göre sadece farz hac için kadının, güvenli bir kadın topluluğuyla birlikte hac farizasını yapması caiz görülmüştür.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|93|Yemin olsun, biz, İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve kendilerine temiz yiyeceklerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Sura 10