Konfüçyüs ve Sokrat’ın peygamber olduğu yönünde sözlerin aslı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Konfüçyüs’ün peygamber olduğuna dair hiçbir rivayet yoktur. Eserlerinde haşir akidesine ait bir bölüm yoksa da, ahlâk-ı âliyeye dâir çok şeyler bulmak mümkündür.

Sokrat’a gelince: O, kendine ilham geldiğini söyler ama, bu da onun peygamberliğine delâlet etmez.

Konfüçyüs, Sokrat ve benzeri şahıslar hakkında ifrat ve tefritten kaçınmak gerekir. Bunlara ne peygamber demeli, ne de küfr-ü mutlak yaftası vurmalı. Bunlar, Peygamberimiz’den önce yaşayan fetret dönemi insanları gibi, akılları ile Allah’ı bulmuş ve O’na inanmış olabilirler. Evet, eğer bunlar fetret devirlerinde gelmişlerse, Allah’ı bulmuş olmanın avantajı ile Ahiret’e gidecek ve itikadî mezheblerimizin görüşüne göre de cennete girecekler demektir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|24|Şu iğreti hayatın durumu gökten indirdiğimiz bir suya benzer: İnsanların ve davarların yedikleri yeryüzü bitkisi onunla karışmıştır. Nihayet toprak, takılarını kuşanmış, süslenmiştir. Toprağın sahipleri onun üzerinde egemen olduklarını sanmaktadırlar. Tam bu sırada emrimiz ona gece veya gündüz ulaşmıştır. Ve onu, sanki dün yerinde yokmuş gibi biçip atmışızdır. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz.
Sura 10