Kot pantolon giymek caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

İslâm’da asıl olan mübah, yani caiz olmadır. Bir şey, eğer dinin  temel hükümlerine aykırı bir vasıf taşırsa haram olur. Giyecekler ve yiyecekler tek tek sayılıp, şu helal, şu haram denmemiştir.

Genel prensiplerle yeni çıkan giyecek ve yiyecekler değerlendirilir. Bir insanı sıcak ve soğuktan koruyan ve avret yerlerini örten elbiseler eğer başka bir dinin o dine has bir kıyafeti değilse caizdir.

Avret yerlerin rengini gösterecek ölçüde şeffaf elbise giymek caiz değildir. Kalın olmakla beraber yine avret mahallerinin şeklini belli edecek ölçüde dar olan elbise giymek de hoş karşılanmamıştır. Avret yerlerinin dışında kalan kısım ise ne haram ne de vacip olur; o Müslümanların örfüne bırakılmıştır. Örfe ters olanlar mekruh, uygun olanlar caiz olur.

Buna göre kot pantolon giyilmesinde bir mahzur yoktur. Ancak tek çeşit kot pantolon yoktur. Buna göre vücuda yapışan ve avret yerlerini belli eden kot veya başka bir elbise giymek mekruhtur. Bir yerdeki Müslümanlar kot giyene iyi bakmıyorlarsa orada da en azında Müslümanların genel bakışına saygı adına kot giymemek yerinde bir davranış olur.

Kısaca, giyim kuşamda elbisenin dar olmaması, altını gösterecek kadar şeffaf olmaması, başka bir dinin kıyafeti olmaması, gösterişe sevk etmemesi, israf sayılacak kadar pahalı olmaması ve toplum tarafından da yadırganmaması gibi genel prensipler vardır. Kıyafetlerdeki genel prensiplere uyan herhangi bir elbise, kot dahi olsa giyilebilir.

Bu konuda şu makalemize müracaat edilebilir:

Giyim Kuşam Üzerine

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|176|Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.
Sura 4