Küpe için kulakları deldirmek câiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Aslında ilk nazarda kulağın delinmesi de fıtrata ters gibi görünüyor çünkü bu da Allah’ın yarattığı tabiîliği bozmayı çağrıştırıyor fakat Allah Resûlü tarafından haram kılınmayan bir âdettir.

Evet, kadınların küpe takmak için kulaklarını deldirmeleri tavsiye edilmese de yasak da kılınmamıştır. Hadislere baktığımızda asr-ı saadette bu uygulamanın mevcut olduğunu ve Efendimiz’in (aleyhisalâtu vesselam) bunu müsamahayla karşıladığını biliyoruz. Mesela Buhârî ve Müslim’de geçen bir rivayete göre Resûlullah (aleyhisalâtu vesselam), kadınları sadaka vermeye çağırmış, onlar da kulaklarındaki küpelere varıncaya kadar vermişlerdir.[1] Diğer yandan içlerinde Hz. Âişe Validemizin de bulunduğu kadınların birbirlerine kocalarını anlattıkları bir hadiste Ümmü Zer kocası için: “Kulaklarımı şıngır şıngır takılarla doldurdu” demiştir.[2] Bu ve benzeri rivayetleri değerlendiren fukaha, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında bu uygulamanın var olduğunu ve Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu yasaklamadığını delil getirerek kadınların kulaklarını deldirmelerinde bir beis olmadığını söylemişlerdir.[3]

Beis yoktur demek bu konuda bir ruhsat olduğunu ancak deldirmemenin daha salim bir yol olduğunu ifade eder. Binaenaleyh küpe takmak isteyenler kulaklarını deldirmeden bunu yapabileceklerse elbette bu daha ihtiyatlı bir yol olur.

Bu ruhsatın kadınlara mahsus olduğunu ifade eden fıkıh kitapları, erkekler için böyle bir maslahat olmadığından yola çıkarak onların kulaklarını deldirmelerinin câiz olmadığını söylemişlerdir. Bu aynı zamanda onlar için fıtratı bozmadır.


[1] Buhârî, îydeyn 7.

[2] Müslim, fedâilu’s-sahabe 92.

[3] bkz.: İbn Âbidîn, Haşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 6/388.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

20|5|O Rahman, arş üzerine egemenlik kurmuştur.
Sura 20