Kur’an-ı Kerim İle Diğer Dinî Kitaplar Arasında Fark Var mıdır? Ele Alıp Okumak İçin Abdestli Olma Şartı Var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu konuyu bazı yeni ilahiyatçılar gerçekten de farklı yorumluyorlar, farklı anlamalara sebep oluyorlar. Hatta bazı yeni görüş sahipleri abdesti de guslü de hiç gerekli görmüyorlar…

Biz burada yeni bir görüş sahibi olarak değil de, baştan beri devam edip gelen fıkhi görüşlerin tatbik edilenini arz edecek olursak konuyu kısaca iki madde içinde özetleyebiliriz.

1-Kur’an-ı Kerim’i ele almak için abdestli olmak gereklidir. Abdesti olmayan kimse Kur’an’ı eline alamaz. Muayyen halde olan hanım da abdestsiz sayıldığından o da Kur’an’ı eline alamaz, hem de muayyen halden çıkmadan Kur’an’ı okuyamaz da. Ancak, Kur’an dışındaki duaları muayyen halde iken de okuyabilir. Dua okumanın yasağı yoktur, muayyen halde iken de dua okuyabilir.

2- Kuran dışındaki dinî kitaplara gelince:

Bunları ele almak ve okumak için abdestli olmak şart olmadığı gibi, muayyen halden çıkmış olmak da şart değildir. Bu sebeple ister muayyen halde olanlar, isterse abdestsiz olanlar İslamî eserleri ele alıp rahatça okuyabilirler. Şu kadarı var ki, dinî kitapların satırları arasında yer alan ayetler varsa, o ayetlere abdestsiz elle dokunmamaya dikkat etmek gerek. Çünkü abdestsiz elle ayetlere temas etmek hürmetsizlikte bulunmak manasına gelmektedir.

Allah kelamına böyle bir hürmetsizlik görüntüsüne girmemek gerekir.

Bununla beraber, elbette dinî eserleri okuyanların abdestli olmaları, muayyen halde olanların dinleyip bu halde olmayanların okumayı tercih etmeleri daha güzeli ve efdal olanıdır. Takva her yerde güzeldir ama ihtiyaridir, mecburi değildir. Bu inceliği de hatırdan çıkarmamalıdır.

Ahmet Şahin

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|65|Yüklerini açtıklarında sermayelerini buldular; onlara geri verilmişti. "Ey babamız, dediler, daha ne istiyoruz! İşte sermayemiz, bize geri verilmiş. Ailemize yeniden yiyecek alırız. Kardeşimizi koruruz. Bir deve yükü zahire de ilave ederiz. Zaten şu aldığımız az bir miktardır."
Sura 12