Kuran-ı Kerim’de çarşaf geçiyor mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Nûr Sûresi’nin 31. ayetinde Allah (c.c.): “Kadınlar, başörtülerini, yakalarını örtecek biçimde başlarına örtsünler” emrini vermiştir. Bu âyetten daha sonra gelen bir ayetle de Allahu Teala “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle: Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahîmdir ” (Ahzâb, 33/59) emrini vermiştir. İşte daha sonra gelen bu “cilbab” âyeti ile önceki ayette anlatılan başörtüsüne ilâve bir örtü ve elbise emrediliyor demektir. İslâm alimleri bu noktadan hareketle “cilbab” hakkında çeşitli tarif ve yorumlar yapmışlardır.

Varılan genel neticeye baktığımızda, cilbaba kadının normal elbiselerini örten dış elbise, vücudu baştan aşağıya örten elbise diyebiliriz. Buradan yola çıkılarak, ayette emredilen elbisenin çarşaf olduğunu söyleyenler olmuşsa da bu isabetli bir görüş değildir. Belki çarşaf ayette emredilen giyinme şekline uygun bir elbisedir, diyebiliriz. Fakat, çarşafın dışındaki elbiseleri caiz görmeyerek, kadının giymesi gereken tek çeşit elbisenin çarşaf olduğunu söylemek hatalı olur.

Kur’an’da ve Efendimiz’in Sünnet’inde kadınların nasıl giyinmeleri gerektiği ve elbiselerinin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre şöyle bir neticeye varabiliriz; kadınların giyeceği elbise onların avret yerlerini örtüyorsa, vücut hatlarını belli etmeyecek kadar genişse, deriyi gösterecek kadar ince değilse ve erkek elbisesine benzemiyorsa, böyle bir elbisenin çeşidini belirlemek kadınların tercihine kalacaktır. Yani, İslami ölçüleri barındıran bir elbisenin türü ve çeşidi içinde bulunulan toplumun örf ve telakkilerine göre değişiklik gösterebilir.

Günümüzde giyildiği şekliyle bir çarşafın Efendimiz zamanında kullanılmadığını söyleyebiliriz. Günümüzde bile kullanılan çarşaflar tek çeşit değildir. Bunun için Efendimiz de çarşaf hakkında değil, kadın elbisesinde bulunması gereken özellikler hakkında açıklamalar yapmıştır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|119|"Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.
Sura 4