Kur’an-ı Kerim’de, Firavun’un Hz. Musa’ya, “Yaptığın O İşi Yaptığın Zaman Kâfirlerdendin veya Yaptığını Yaptın, Sen Kâfirin Birisin”Dediği, Buna Karşılık Hz. Musa’nın, “O Zaman Dalâlette İdim”Cevabını Verdiği Anlatılıyor. Buradaki Kâfirden Kasıt Nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kâfirin bir manâsı da nankör demektir. Aslında kelime manâsı örtmek anlamına gelen küfür, bir diğer yaklaşımla kalbin inanma kabiliyetini kaybetmesi veya insandaki inanma istidadının baskı altına alınması demektir. Bahis mevzuu âyette Firavun’un kullandığı kâfir kelimesi “nankör”manâsıdır.

Malûm, Hz. Musa Firavun’un sarayında büyümüş, güçlenip, belli bir yaşa gelince de, bir gün şehirde İsrail Oğulları’ndan biriyle kavga eden bir kıptîye vurduğu yumrukla, kıptî ölüvermişti. İşte Firavun, bunu hatırlatıyor ve “Sen nankörsün, nankörlük yaptın”diyor. Hz. Musa ise, yaptığının nankörlük olmadığını, o zaman, kendisine henüz risalet verilmediği için, risalet verildiği andaki durumuna nispeten, henüz çizgisini bulmamış olduğunu, kendi zaviyesinden bir değerlendirmeye ifade buyuruyor…

Efendimiz için “Duhâ”sûresinde, “Rabbin seni dalâlette bulup da hidayet etmedi mi?”denir. Buradaki dalâlet de aynı manâdadır. Yani, “sen peygamber değildin, kitap nedir bilmezdin; henüz şu andaki çizgisini bulmamıştın. Böyle iken Rabbin seni seçti ve sana risalet verdi”demektir.

İsmail Ünal

Etiketler:, , , , ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|107|Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldıracak olan başkası değil, yine O'dur. O sana bir hayır dilerse, O'nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarından dilediğini lütfuyla nasiplendirir. Gafûr'dur O, Rahîm'dir.
Sura 10