Kur’ân-ı Kerîm’de Lût kavmi hakkında zikredilen, “Lût’u da hatırla, kavmine dedi ki “Siz, sizden önce âlemde hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?” (A’raf, 7/80) ayetini izah eder misiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu hiss-i hisset (alçak duygu) bütün beşerde ve hatta hayvanlarda da olabilir. Lût kavmine nisbet edilmesinin sebebi ise, bu fiilin onlarda topyekün bir millet halinde icra edilmiş olmasıdır. Evet neredeyse bütün cemaat bu illete mübtela idi. “Alemde misli sebkat etmeyen şey” mes’elesinin bir yönü budur ki; yeryüzünde cemaat halinde bu işi ilk kez siz yaptınız demektir. Aynen bugün İngiltere ve İsrail’de olduğu gibi. Bunlar âdetâ kanun ve nizamlarıyla bu işi meşrulaştırmış gibiler. Ayrıca bir de mes’elenin şu yönü var: Bu illetin sâri hale gelmesi, ileride bu milletleri ortadan kaldıracak, yıkılışlarını hazırlayacak ve onları Gazab-ı İlâhiyeye duçar edecek bir illet olmasıdır.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:, , , ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|59|Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan/sizin seçtiğiniz hüküm ve yetki sahiplerine de itaat edin. Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi, eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve resule arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir.
Sura 4