Kur’an-ı Kerim’in başka isimleri var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Evet, Kur’ân’ın değişik isimleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

el-Kitab: Harfleri ve cümleleri bir araya topladığından dolayı bu ismi alır. Kur’ân-ı Kerim de, kendisine has bir üslupla çeşitli kıssaları, âyetleri, hükümleri ve haberleri ihtiva ettiğinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır.

Nûr: Kur’ân, kendisine has üslûp ve delilleriyle birtakım gerçekleri açıkladığı, din ve inançla ilgili salt aklın ulaşamayacağı önemli meseleleri ortaya koyduğu, helal-haram emir ve yasakları aydınlığa kavuşturduğu için bu isimle adlandırılmıştır.

Furkân: Kur’ân, hak ile bâtılı, iman ile küfrü, helal ile haramı, hayır ile şerri birbirinden belirgin bir şekilde ayırdığı için bu isimle adlandırılmıştır.

Zikir: Kur’ân, Zikir olarak isimlendirilmiştir. Evet o Zikir’dir. Zira insanlara Allah’ı, Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, sonunda O’na varılıp, hesap verileceğini, O’nun yolunu ve prensiplerini hatırlatıyor.

Şifa: Kur’ân hem maddî hastalıklara şifadır. Hem de, küfür, Allah’a ortak koşma, ikiyüzlülük gibi manevî hastalıklara şifadır. Kalpteki bütün şüphe hastalıkları ancak onunla giderilebilir. Onun için Kur’ân Şifa’dır.

Bunların yanında Kur’ân’a Rahmet, Hüdâ, Mev’ize, Hikmet, Müheymin, Hablullah, Ahsenu’l-Hadîs, Tenzîl, Rûh, Vahy, Beyân, Hakk, Urvetu’l-Vuskâ, Tezkire, Adl, Sıdk, Kasas, Büşrâ, Azîz, Beşîr, Belağ… gibi isimler de verilmiştir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

22|72|Onlara açık-seçik ayetlerimiz okunduğunda, o küfre sapanların yüzlerinde bir hoşnutsuzluk/yadsıma görürsün. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: "Size şu yaptığınızdan daha kötü bir şey haber vereyim mi: Ateş! Allah onu inkârcılara vaat etmiştir. Ne kötü dönüş yeridir o!"
Sura 22