Kur’ân neden sûrelere ayrılmıştır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur’ân’ın değişik sûreler hâlinde bulunmasının hikmetiyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

a. Kur’ân-ı Kerim’in sûrelere ayrılması, ezberlenmesini kolaylaştırır. Zira bir işin küçük parçalara ayrılarak yapılması, bütününü birden yapmaktan daha kolaydır. Şayet sûreler hâlinde olmasaydı, gözümüzde büyütür, ezberlemeye hatta kolay kolay okumaya bile cesaret edemezdik.

b. Her sûrede ağırlıklı olarak belirli konular işlenmektedir. Bu konuların daha iyi anlaşılması ve vurgulanmak istenen ana fikrin belirginleştirilmesi için ayrı ayrı parçalara ayrılması daha uygundur.

c. Kur’ân’ın tamamı mucize olduğu gibi ayrıca her bir sûresi de başlı başına bir mucizedir.

d. Kitap yazanların da yaptıkları gibi, okuyucuların daha iyi istifade etmesi için, eserlerin belli bölüm ve başlıklara ayrılması, bir bütün olarak yazılmasından daha faydalıdır. Zira pekiyi biliriz ki, bir kitabı eline alan okuyucu, bölümlere ayrılması hâlinde onu daha şevkle okur, bölüm bölüm ilerler.

e. Kur’ân-ı Kerim’i ezberleyen kişi, O’ndan bir sûre ezberlediğinde, kendisinde Kur’ân’ın müstakil bir bölümünü ezberlediği kanaati hâsıl olur ki, bu da ezberlediği şeyin önemini kavraması bakımından önemlidir. Hz. Enes’in şu sözü de bunu göstermektedir: “Bizden birisi Bakara ve Âl-i İmrân sûresini ezberlediğinde, o kişinin bizim yanımızda önemli bir yeri olurdu.”[1]

Doç. Dr. Muhittin Akgül

[1] Ahmed ibn-i Hanbel, 3/120.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|29|Şunu da söyle: "Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın."
Sura 23