Kur’ân’ı Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi melek getirmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyi getiren melek, Kur’ân-ı Kerim’de, Cebrail, Rûhu’l-Emîn ve Rûhu’l-Kudüs olarak isimlendirilmiştir. Burada adı geçen Rûhu’l-Emin, Cebrail’dir.

Cebrail, ruhtan yaratılmış olması bakımından “ruh” diye isimlendirmiştir. O’na bu ismin verilmesinin sebebi, O’nun tıpkı kendisiyle hayatın var olduğu bir ruh gibi, insanların kurtarıcısı olduğudur. Veya O’nun, insanların beden ve ruhtan meydana gelmeleri gibi değil de, sadece ruh olmasından dolayıdır.

O’nun, “Emîn” olarak isimlendirilmesine gelince, peygamberlere ve başkalarına götüreceği şeyler hususunda, kendisine güvenildiği içindir. “Rûhu’l-Kudüs” olarak isimlendirilmesi ise yani hiçbir leke ile lekelenmek ihtimali olmayan, güvene layık, mukaddes ve tertemiz ruh demektir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|83|İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz kanıtlardır. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir.
Sura 6