Kur’ân’ın her âyet ve her sûresi, belli bir olay üzerine mi indirilmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Daha önce de belirtildiği üzere Kur’ân-ı Kerim, 23 sene gibi bir zaman diliminde, Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) parça parça indiriliyordu. İndirilen her âyetin bir gaye ve hikmeti vardı. Bu hikmet ve gayelerin tamamı ise, insanın dünya ve ahiretteki mutluluk ve saadetiydi. Genel anlamda Kur’ân’ın iniş gayesi bu olmakla birlikte, hususi anlamda birtakım sebeplere, özel durumlara, sorulan sorulara, herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmaya, meydana gelen bir problemi çözmeye vs. yönelik de nâzil olan bölümler bulunmaktaydı. Ancak şu hususu belirtmekte fayda vardır: Kur’ân’ın tamamı, sayılan bu sebeplere bağlı olarak inmiş değildir. Hatta başlangıçta da buna benzer bir sebepten dolayı inmemiştir. Peygamberlerin ümmetleriyle olan münasebetleri, geçmişte cere- yan eden birtakım olaylar, gelecekte vukû bulacak bazı hâdiseler, kıyamet, Cennet-Cehennem gibi pek çok konuyu bu kısımdan sayabiliriz.

Bunun yanında ahkâm ve ahlaka dair olan âyetlerin büyük bir kısmı ise, sebeb-i nüzûl denilen bazı vesilelerle gelmiştir. Çünkü bu çeşitten olan âyetler, toplumun yanlış alışkanlıklarını, yanlış değer ölçülerini değiştirmeye yöneliktir. Bu anlamdaki yön verici hükümlerin, nazari kalmaması için bazı hâdiselerle ortaya çıkması ve tam muhtaç olunduğu sırada gönderilmesi gerekir. Bu neviden olan âyetlerin ihtiva ettiği hükümlerin ve o hükümlerin teşrîi esaslarının doğru anlaşılabilmesi için de, sebeb-i nüzûlün bilinmesi gereklidir.

Çoğunu kıssaların teşkil ettiği diğer neviden olan âyetlerin anlaşılmasında ise iniş zamanı ve olayın geçtiği çevre pek önemli değildir. Zira onları doğru anlamak için, mutlaka sebeb-i nüzûlü bilmek şart değildir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|68|Peki, kara tarafında sizi yere geçirivermesinden yahut üstünüze çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize hiçbir vekil bulamazsınız.
Sura 17