Kurban Bayramı’ndan önce 10 gün oruç tutmanın hükmü nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Sahih rivayetler arasında Allah Resûlünün böyle bir oruç tuttuğuna dair bilgiye rastlamıyoruz. Sadece Hz. Hafsa Validemizden rivayet edilen zayıf bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) dört şeyi hiç terk etmemiştir. Aşure orucu, Zilhiccenin ilk on günü ve her aydan üç gün oruç ve sabah namazından önce iki rekat namaz..”  (Nesai, Sıyam 83). Bu rivayette zilhicce ayının ilk on günü tutulan oruç kaydı hariç, diğer üç husus üzerinde sahih rivayetleri bulmamız mümkündür. Ama 10 gün oruç hakkında, bu rivayetten başka bir rivayet görmüyoruz. Aksine Ebû Hureyre’nin rivayetine göre “Allah Resûlu (aleyhissalâtu vesselâm) arefe günü Ara-fat’ta oruç tutmayı yasaklamıştır.”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/287). Gerçi bazı hadis âlimleri bunu, güçten, kuv-vetten düşerek hactaki ibadetlere güç yetiremez düşüncesiyle sadece hacı adayları için geçerli görmüşlerdir. Hacı olmayanlar için, “arefe gününde tutulan oruç bundan önce ve sonra birer yıllık günahlara kefâret olacağı Allah’tan umulur.”  (Müslim, Sıyam 197) hadisini delil göstererek tut-malarının evla olacağını söyleyen alimler de vardır.

Netice itibariyle; zilhicce ayının ilk on günü oruç, sahih rivayetlerde yoktur. Bu sebeple onun tutulması ile insan sevap kazansa bile, buna sünnettir, vaciptir vb. gibi hüküm vermek mümkün değildir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

29|3|Yemin olsun ki biz, onlardan öncekileri de fitne yoluyla denemişizdir. Allah, özüyle sözü bir olanları elbette bilecektir. Ve O, yalancıları da elbette bilecektir.
Sura 29