Lohusalığın en az ve en çok müddeti ne kadardır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hadis-i şerifte beyan buyrulduğuna göre lohusalığın en uzun müddeti 40 gündür.[1] Lohusalığın en az süresi için bir sınır yoktur. Bir gün bile olabilir. Hatta hiç kan görülmeyebilir. Doğumda hiç kan görmeyen bir kadın, abdestle temizlenmiş olsa da ihtiyaten gusül alması daha iyidir. Ulemanın genel kanaati bu yöndedir.[2] Abdest alamayacak durumda ise teyemmüm alır. Namazını ima ile kılar.

40 günden sonra gelen kan, özür kanıdır. 40 gün geçince kadın gusül alır ve ibadetlerine başlar. İkiz doğuran kadının nifası, ilk çocuğu doğurmasıyla başlar.[3] Şâfiîlere göre lohusalığın en azı kısa bir andır, en uzunu 60 gündür.


[1] Ebû Dâvud, tahâret 119.

[2] İbn Âbidîn, Hâşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 1/299.

[3] Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, 1/164.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

56|17|Gencecik uşaklar dolanır çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmışlardır.
Sura 56