Magazin programlarını izlemek gıybet olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Paparazzi programlarında insanların arkalarından konuşuyorlar. Haliyle bu gıybet oluyor mu? Bu tür programları izlemenin hükmü nedir?

Gıybet, bir kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri gıyabında söylemektir. Gıybetin hükmü ise haramdır. Kur’an’da Allahu Teala, bu meşum fiili işlemeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi tiksindirici bir şeye benzetirken, Efendimiz de (s.a.s) farklı zamanlarda ashabını bu harama karşı uyarmıştır. Eğer bu kişinin gıyabında söylenilenler yalan olursa, buna zaten iftira denir ki, gıybetten daha büyük bir günahtır.

Gıybeti yapılan kişinin durumuna göre, bu fiili işlemenin günahı da artacaktır. Hele bir cemaatin veya bir belde ahalisinin vb. gıybeti yapılıyorsa, bu günahı işlemekle bunların hepsinin hakkına girildiğinden dolayı, o nispette günah da fazla olacaktır.

Günümüzde radyo ve televizyonlarda yapılan gıybetlerin, birkaç kişinin huzurunda yapılan gıybetlere göre, daha büyük birer cürüm oldukları söylenebilir. Çünkü aleyhinde konuşulan kişinin kusurları veya hataları söylenmek suretiyle, bu milyonlarca kişiye duyurulmaktadır. Hiç kimse böyle bir konumda olmaya razı olmaz. Dolayısıyla işlenen cürüm bir manada külliyet kazandığından dolayı, onun günahı da o nispette fazla olur.

Gıybet etmek günah olduğu gibi, gıybeti dinlemek de günahtır. Bunun için işlenen bu günaha dinleyenler de iştirak ederler.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, dinî yönden caiz olmayan fiillerin veya görüntülerin bulunduğu programları izlemek caiz değildir. Malumatımız olduğu kadarıyla paparazzi programları, içerikleri yönüyle dünyevî veya uhrevî bir fayda içermezler. Dolayısıyla onları izlemek hem dünyamız hem de ahiretimiz adına mahzurludur. Çünkü zaman israfına neden olması, Müslümanları israfa ve lüks hayata özendirmesi, bizim ahlâk ve kültür yapımıza uygun olmayan şeylerin benimsetilmek istenmesi ve insanları sefahate sürüklemesi gibi hususlar vardır bu programlarda.

Bu yönüyle bilgisayar, televizyon gibi teknolojinin getirdiği nimetleri, evlerimizde potansiyel birer tehlike haline getirmemeli ve bu nimetlerden faydalanırken bunun meşru ölçülerde olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle çocukların da bulunduğu aile ortamında, seyredilen televizyon programlarının onların dinî ve ahlakî gelişimlerinde son derece etkili olduğunu düşünecek olursak, bu husustaki mesuliyetimizin ağırlığını hissedebiliriz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|93|Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: "Tevrat'ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun."
Sura 3