Mazeret olmadığı halde yatarak Kur’an-ı Kerim dinlemenin hükmü nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Allahu Teâlâ bir ayeti kerimesinde şöyle buruyor: “Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divan durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki: «Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru!»” (Âl-i İmran Suresi, 3/191)  Bu ayette ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken, yani sürekli Allah’ı anmak tavsiye edilmektedir. Kur’an da Allah’ın zikri olduğuna göre, yatarken O’nu okumak ve dinlemekte sakınca yoktur. Fakat bu hareketiyle kişinin Yüce Kelam’a karşı herhangi bir saygısızlık kastı olmamalıdır. Bununla beraber, hem okurken hem de dinlerken Kur’an’a karşı olması gereken hassasiyeti göstermeye çalışmalı ve mesela kıbleye doğru oturarak derin bir saygıyla okumaya gayret etmeliyiz. Böylece ona olan hürmetimizi daha ince bir şekilde ortaya koymuş oluruz. Fakat bu hususta başkalarını ikaz ederken, tatlı dil kullanılmalı, işin olabilir kısmıyla hassas kısmını izah etmeli ve tercihi kendisine bırakmalıyız.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|85|Şöyle yakardılar: "Yalnız Allah'a dayandık. Rabbimiz! Bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma!"
Sura 10