Mehir ne demektir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Erkeğin hanımına evlenirken vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala “mehir” denir. Mehir, nikâh akdinin bir sonucu olduğu için nikâh esnasında mehir konuşulmamış olsa hatta verilmeyeceği söylense bile kadın, mehre hak kazanır. Nikâh esnasında mehrin belirlenmemiş olması, nikâh akdine zarar vermez.

Mehir İslâm’ın kadına tanıdığı bir haktır ve ödenmelidir. Mehir, kadına ödenir ve tamamen kadının kendi malı olur. Mehir üzerindeki bütün tasarruf haklarına kadın sahiptir. Kadının mehrini o istemedikçe babası ve kocası dâhil hiç kimse elinden alamaz. Mehir, ödeninceye kadar kocanın üzerinde bir borçtur. Bu borç ya alacaklısının alacağını bağışlaması veya borçlunun ödemesiyle düşer. Kadın, mehrini kocasına hibe etmesi durumunda kocanın mehir borcu düşmüş olur.

Mehrin, kadını evliliğe ısındırması ve ona malî bir güç kazandırması gibi rolleri vardır. Aynı zamanda mehir erkeğin boşaması durumunda kadın için malî bir dayanaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

24|31|Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını yere indirsinler. Cinsel organlarını/ırzlarını korusunlar. Süslerini/zînetlerini, görünen kısımlar müstesna, açmasınlar. Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler: Kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut erkek kardeşlerinin oğulları yahut kız kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar yahut ihtiyaç içinde olmayan erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut kadınların kaygı duyulacak yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar. Süslerinden, gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, Allah'a topluca tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz!
Sura 24