Mezar taşlarının üzerine yazı veya bir ayet yazmak caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Genel olarak kabir taşlarına yazı yazmak İslam âlimlerince hoş karşılanmamış ve bunun haram veya mekruh olduğuna dair farklı hükümler belirtilmiştir. Bu konudaki delilleri ise, Efendimiz’in kabirlere yazı yazmayı yasaklayan ifadeleridir. Bu konudaki bir hadisi şerif şöyledir:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kabrin kireçlenmesini, üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı.” (Müslim, Cenâiz 94; Ebu Dâvud, Cenâiz 76)

Fakat diğer yandan özellikle Hanefi fukahası, bu hususta ortaya çıkan ihtiyaca ve Müslümanlar arasında cari olan uygulamaya binaen, kabirlerin kaybolmaması ve unutulup gitmemesi için, ölen kişinin isminin ve ölüm tarihin yazılabileceğini söylemişlerdir. Bugün bu ruhsattan istifade edilebilir/edilmektedir.

Bununla birlikte ölü hakkında methiyelerin veya Kur’an ayetlerinin yazılmasını ise mekruh görmüşlerdir. Konuyla ilgili hükümler “Büyük İslam İlmihalinde” şu şekilde yer almaktadır:

Kabirlerin üzerine oda veya kubbe gibi şeylerin yapılması ve yazı yazılması, İmam Ebû Yusuf’a göre tahrimen mekruhtur. Bütün Müslümanların yararına olarak vakfedilmiş veya ölülerin gömülmesi için bırakılmış olup kimsenin mülkiyetinde bulunmayan bir mezarlıkta ise, mezarlar üzerine bina yaparak başkalarının faydalanmasını engellemek haramdır.

Bununla beraber âlimlerden, iyi kimselerden ve yüksek mevki sahiplerinden olan zatların kabirleri kaybolmasın diye, yanlarına taş konmasında ve isimlerinin yazılmasında bir sakınca yoktur. Diğer ölülerin de eserleri kaybolmamak ve zillet halinden korunmak için başları ucuna birer taş dikilip isimlerinin yazılmasında bir sakınca görmeyenler vardır. Hiç bir zaman bu taşlara ayet-i kerime yazılmamalıdır. Çünkü zamanla taşların kırılıp dökülmesi mümkündür.

(Malikîlere göre, kabir üzerine Kur’an yazılması haramdır. Ölünün adı ile ölüm tarihinin yazılması mekruhtur. Şafiîlere göre, bunlara, ne türlü olursa olsun, yazı yazmak mekruhtur. Ancak bir âlimin veya salih bir kimsenin adını ve kendini tanıtacak bir vasfını yazmak mendubdur. Hanbelîlere göre, herhangi bir ayırım olmaksızın yazı yazmak mekruhtur.)

Bütün bu yaklaşımlardan şunu anlıyoruz: Kabirlerin kaybolmaması için zarurete binaen kabirde yatanın kim olduğunu belirleyecek şekilde en azından isminin yazılması mahzursuz görülse de, ölüye methiyeler dizmek ve ayetler yazmak caiz değildir. Bu konuda dikkatli olmalı ve bugün yaygın olan israflara girilmemelidir. Ölüye onca masrafa etmektense, bir canlıyı ihya etmek düşünülmelidir. Büyük zatların ve salih insanların kabirleri saygı ifadesi olarak büyütülüyor ve oralara ayrı bir saygı duyuluyorsa bu da yadırganmamalı ve bu konuda gıybete girilmemelidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|60|Âhirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse Allah içindir. O'dur Azîz, O'dur Hakîm.
Sura 16