Müslümanın müslüman üzerindeki otuz hakkı nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şimdiye kadar bahsi geçen hakların yanı sıra başka hakları da içinde bulundurduğundan dolayı Hz. Ali’den rivayet edilen şu hadis-i şerifi buraya almayı uygun gördük:

“Müslümanın müslüman kardeşi üzerinde otuz hakkı vardır. O hakları(n gereklerini) yerine getirmedikçe veyahut bağışlanmadıkça, onun için kurtuluş yoktur.” Bu haklar:

 • 1. Müslüman kardeşinin kusurunu bağışlar ve suçunu affeder.
 • 2. Ağlayana merhamet eder, yakın akrabalarına şefkatli davranır.
 • 3. Ayıbını gizler, örter.
 • 4. Hatasını görmez.
 • 5. Özrünü kabul eder.
 • 6. Kaybettiğini bulduğunda ona verir, gıybetini dinlemez ve izin vermez.
 • 7. Devamlı olarak ona nasihat eder.
 • 8. Dostluğunu muhafaza eder, devam ettirir.
 • 9. Zimmetine riayet eder. (Karşılıklı malî hukukuna dikkat eder.)
 • 10. İyiliğini devam ettirir, meveddetle (sevgiyle) davranır.
 • 11. Cenazesinde bulunur, hastasını ziyaret eder.
 • 12. Davetine icabet eder.
 • 13. Hediyesini kabul eder.
 • 14. Birbirini ziyaret etmekte onunla müsavi olur. (En az onun kendisini ziyaret ettiği kadar ziyaret eder)
 • 15. Verdiği nimete karşılık verir, teşekkür eder.
 • 16. Ona yardımda kusur etmez.
 • 17. Kardeşinin helâline kem gözle bakmaz ve baktırmaz, korur.
 • 18. İhtiyacını giderir.
 • 19. Şefaat isteğini kabul eder. (Yardım ve aracılık işlerinde destek sağlar)
 • 20. Ona güzel söz söyler.
 • 21. Ona vereceğini ayırıp çıkarır.
 • 22. Yapmış olduğu taksimi tasdik eder.
 • 23. Zalim olana, zulmünü red etmek suretiyle yardım eder.
 • 24. Mazlum olana da onu kurtarmakla yardım eder.
 • 25. Mazlum olana iyilik edip, hakkına tecavüz etmez. Ona kötü söz söyleyip rezil etmez.
 • 26. Kendisi için istediği iyiliği onun için de ister.
 • 27. Kendisi için istemediği kötülüğü onun için de istemez.
 • 28. Aksırınca: “yerhamükellâh” yani “Allah sana merhamet etsin…” der.
 • 29. Kaybettiğini kendisine gösterir.
 • 30. Selam verildiği zaman selamını alır.

Bunlardan birini terk ettiğinde, kıyamet günü din kardeşi onu kendisinden ister.” (Zeylâî, Nasbu’r-râye 2/175; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr 3/390) (Ahmet Kerem Sever, Kul Hakkı)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

70|35|İşte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
Sura 70