Nafile namazlar için cemaata çağrıda bulunmanın hükmü nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hanefi mezhebi, teheccüd, tesbih, duha. vb.  nafile namazlarının cemaatle kılınmasını da, namazları cemaatle kılmak için insanların davet edilmesinin de mekruh olduğu söylenmiştir. Bu hükümden sadece teravih namazı müstesnadır. Fakat Hanefi fukahası, nafile namaz kılmak için hiç bir davet olmaksızın ya da daha önceden kararlaştırma bulunmaksızın, şu ya da bu vesile ile bir arada bulunan 3-4 kişinin cemaatle nafile namaz kılmasında mahzur yoktur demektedir. Hanefi mezhebi haricindeki mezhepler ise bunun caiz olduğu görüşündedirler.(1)

Ancak tesbih veya teheccüd namazının hayatımıza mâl olması ve bir açıdan da pratiğinin gösterilmesi gayesiyle diğer mezheplerin nokta-i nazarı ile amel edilebilir. Bu niyet olduğu taktirde, bunun muahezeye vesile olacağı kanaatini taşımıyoruz. Allahu a’lem…

1) Zuhayli, 2/58.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|219|Sana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.
Sura 2