Nafile olarak tutulan bir oruç bozulursa, o orucu kaza etmek gerekir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Nafile olarak tutulan bir orucun bo-zulması hâlinde, ayrı bir günde, onun yeniden tutulması vaciptir. Nafile olarak başlanılan namaz veya oruç gibi bir iba-det tamamlanmadan herhangi bir sebep-ten dolayı yarıda bırakılsa, bilahare kaza edilmesi gerekir. Bununla ilgili olarak Hz. Âişe validemiz bizlere şu hadiseyi nakle-der: “Ben ve Hafsa oruçlu idik. Bize bir yemek getirildi. İçimiz onu çekti, biz de onu yedik, daha sonra Resûlullah gelin-ce, Hafsa benden önce hemen Resûlullah’a şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü! Biz oruçlu idik. Bize bir yemek getirildi. İçimiz çektiğinden onu yedik.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Bu günün yerine, ayrı bir günde kaza olarak bir gün oruç tutunuz.” (Ebû Dâvûd, Sıyam 73; Tirmizî, Savm 36).

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

24|33|Nikâh imkânı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar. Size bağımlı olanlardan, hürriyetini satın almak isteyenlerin, kendilerinde iyi hal görürseniz, onlarla yazılı anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği malından siz de onlara verin. Hizmetinizdeki genç kızları, iffetli kalmak isteyip dururlarken, iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için fuhşa zorlamayın. Kim onları baskı altında tutarsa Allah, fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir.
Sura 24